Đỗ Văn Tâm là ai?

Đỗ Văn Tâm -người mạnh mẽ nhiệt huyết truyền cảm hứng giúp đỡ cho các chủ spa làm đẹp phát triển

1. Đỗ Văn Tâm là ai?

Đỗ Văn Tâm -người mạnh mẽ nhiệt huyết truyền cảm hứng giúp đỡ cho các chủ spa làm đẹp phát triển
Người có 15 năm kinh nghiệm trong kinh doanh và đào tạo ra hơn 5000 các chủ spa giúp họ phát triển thành công
người hoà đồng thân thiện giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *