Phạm Thành Long một con người của ý chí sắt đá

Phạm thành log

Ngày ra trường cô giáo tôi giới thiệu rằng thầy này giỏi nhất Việt Nam hiện nay, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Tôi cũng không ngại bỏ làm trốn đi học thầy, và thế là tôi đã rơi vào phễu bán hàng của thầy . Bao vốn liếng mang hết đi học thầy các bạn ạ

Continue reading “Phạm Thành Long một con người của ý chí sắt đá”